QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ?

Quy hoạch 1/500 được quy định rất rõ ràng, chi tiết trong Luật Xây Dựng tại khoản 2 điều 11 và khoản 2 điều 24, áp dụng cho các công trình xây dựng trong các khu đô thị.

Theo đó, quy hoạch 1/500 là việc cụ thể hóa các hạng mục công trình được phân khu rõ ràng hoặc chung chung thông qua xây dựng trên mặt đất. Quy hoạch phải rõ ràng ranh giới giữa các hạng mục công trình và lô đất để người đọc có thể hình dung rõ hơn.

Quy hoạch 1/500 là phương tiện thể hiện tổng thể mặt bằng cho các dự án bất động sản, đồng thời là cơ sở để xác định chính xác vị trí, ranh giới các công trình xây dựng. Điều này hỗ trợ cho việc thiết kế cơ sở và kỹ thuật xây dựng trở nên dễ dàng hơn vì nó phải thể hiện các thông tin về công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, dự án đầu tư, dân số, hạ tầng, vị trí, không gian kiến trúc, và các yếu tố khác như hàng rào, đường đi… để thể hiện sự ràng buộc trên.

Ngoài ra, quy hoạch 1/500 là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép ĐTXD cho dự án hoặc công trình trước khi được xây dựng thực tế. Điều này giúp cho chủ đầu tư và các nhà đầu tư hiểu rõ mục đích chính của quy hoạch và đủ thông tin để thực hiện dự án một cách hiệu quả. Một số đặc điểm để phân biệt quy hoạch 1/500 so với các loại quy hoạch khác bao gồm: 

 • Được thực hiện bởi các cơ quan, doanh nghiệp, công ty bất động sản; 
 • Mục đích chính thường cụ thể và sát thực từ phía chủ đầu tư; 
 • Có tên gọi khác như đồ án quy hoạch xây dựng.
quy-hoach-1/500-la-gi

Quy hoạch 1/500 là gì?

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 1/500 CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là công cụ hỗ trợ quan trọng giúp các nhà đầu tư định hướng phát triển hạ tầng và giao thông trong khu đô thị. Bản đồ có khả năng xác định chính xác các ranh giới giữa các khu vực, từ đó hỗ trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng một cách rõ ràng và chính xác nhất. Hơn nữa, bản đồ còn là cơ sở để xác định mục tiêu và hướng phát triển dự án của chủ đầu tư với khu quy hoạch.

Theo quy định, bản đồ quy hoạch này là bắt buộc phải có đối với các dự án có DT mặt bằng từ 5ha trở lên (2ha trở lên với căn hộ chung cư). Tuy nhiên, bản đồ chỉ là căn cứ để xác định khu quy hoạch, không phải là cơ sở để thực hiện thủ tục giao, nhận đất.

vi-du-quy-hoach-1/500

Ví dụ về quy hoạch 1/500

TRÌNH TỰ LẬP QUY HOẠCH KHU 1/500 LÀ GÌ? 

Bản quy hoạch 1/500 được xem là một phần của quy trình quy hoạch đô thị, được lập dựa trên bản quy hoạch 1/2000, nhằm phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Trình tự lập khu QH 1/500 bao gồm các bước sau:

 • Đầu tiên, Quốc hội sẽ xác định định hướng quy hoạch đô thị để phát triển kinh tế. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ lập đồ án khu quy hoạch để trình Quốc hội phê duyệt.
 • Cùng với đó, khi Quốc hội phê duyệt đồ án của Thủ tướng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành lập bản quy hoạch tỷ lệ 1/5000 để trình Chính phủ phê duyệt.
 • Khi bản quy hoạch 1/5000 đã được Quốc hội phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện sẽ thực hiện lập bản quy hoạch tỷ lệ 1/2000 để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 • Cuối cùng, khi dự án 1/2000 được phê duyệt, chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công dự án sẽ tiến hành lập bản quy hoạch tỷ lệ 1/500 để trình Ủy ban cấp quận/huyện phê duyệt.
 

PHÂN BIỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 VỚI QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 

Hai bản quy hoạch chi tiết 1/500 và 1/2000 là những bản quy hoạch được sử dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn giữa hai bản quy hoạch này. Dưới đây là một số yếu tố để phân biệt một cách rõ ràng và cụ thể:

Nơi thực hiện

 • Quy hoạch chi tiết 1/2000 được thực hiện tại địa phương có dự án hoặc công trình thực hiện.
 • Quy hoạch chi tiết 1/500 được thực hiện bởi các cơ quan, doanh nghiệp, công ty bất động sản.

Mục đích lấy ý kiến

 • Với bản quy hoạch chi tiết 1/500, mục đích chính là để tập trung vào những vấn đề cụ thể, gần gũi hơn với phía chủ đầu tư trước khi thực hiện dự án, nhằm giúp khách hàng và các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về dự án.
 • Với bản quy hoạch chi tiết 1/2000, các đơn vị thực hiện sẽ tiến hành lấy ý kiến từ các đơn vị chức năng hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để định hướng một cách cụ thể và rõ ràng cho việc xây dựng bản quy hoạch.

Đồ án quy hoạch

 • Với bản quy hoạch chi tiết 1/500, thường được gọi là đồ án quy hoạch xây dựng.
 • Với bản quy hoạch chi tiết 1/2000, thường được gọi là đồ án quy hoạch chi tiết.
so-sanh-quy-hoach-1/500-va-1/2000

Sự khác nhau giữa quy hoạch 1/500 và 1/2000

PHÁP LÝ 1/500 CỦA DỰ ÁN BĐS LÀ GÌ?

Khi tìm hiểu và quan tâm đến một dự án bất động sản, khách hàng thường được tư vấn về “pháp lý của dự án đã có quy hoạch 1/500,…”. Vậy, pháp lý 1/500 là gì và tác dụng của nó đối với dự án bất động sản là gì?

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được giới đầu tư địa ốc sử dụng để chỉ bản đồ quy hoạch chi tiết của dự án bất động sản. Với tỉ lệ này, bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ thể hiện đầy đủ các yếu tố công trình được quy hoạch phân khu và của quy hoạch chung.

Việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng là cách thức trình bày mặt bằng tổng thể của các dự án bất động sản. Nó trình bày rõ bố trí cụ thể của tất cả công trình trên đất, về hạ tầng và bố trí đến từng ranh giới của các lô đất. Quy hoạch này là căn cứ quan trọng để xác định chính xác vị trí và ranh giới công trình xây dựng. Ngoài ra, nó còn giúp cho việc thiết kế cơ sở và kỹ thuật xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

vi-du-ve-quy-hoach-1/500

Ví dụ về quy hoạch 1/500

KHI NÀO CẦN QUY HOẠCH 1/500?

Bộ Xây dựng cho biết rằng, những dự án chung cư có diện tích dưới 2ha và dự án xây dựng có diện tích dưới 5ha không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 như mặt bằng xây dựng, kiến trúc công trình, giải pháp hạ tầng kỹ thuật, v.v.

Ngược lại, đối với các dự án có diện tích xây dựng trên 2ha, 5ha thì chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải dựa trên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan nhà nước phê duyệt.

Quy hoạch 1/500 dựa trên cơ sở phê duyệt nào?

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 là tài liệu tổng mặt bằng của khu quy hoạch cho các dự án xây dựng, miêu tả chi tiết các công trình xây dựng trên mặt đất và xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất dựa trên bản đồ phân chia mốc lộ giới và vị trí phân lô.

Để đưa ra bản thiết kế tổng thể, chỉ tiêu của khu quy hoạch 1/500 bao gồm:

 • Vị trí từng công trình, khu vực và phân lô cụ thể.
 • MĐ dân số dự kiến cho từng khu vực và toàn bộ dự án.
 • Cơ sở hạ tầng và xã hội.
 • QSH đất và nguyên tắc thiết kế không gian.

Cơ quan phê duyệt QH 1/500 bao gồm:

 • Bộ xây dựng: Phê duyệt đồ án đối với QH được cấp phép của thủ tướng chính phủ.
 • UBND cấp tỉnh phê duyệt đồ án đối với khu QH được UBND cấp tỉnh cấp phép.
 • UBND cấp huyện phê duyệt khu quy hoạch đối với dự án được thẩm quyền cấp phép của UBND huyện.

Đây là quy định chung về thẩm quyền phê duyệt trong ngành quản lý hành chính.

Điều kiện để quy hoạch 1/500 được phê duyệt là gì?

Để lập quy hoạch 1/500, yêu cầu các dự án và công trình có quy mô xây dựng trên 5ha (trên 2ha với nhà chung cư). Các đơn vị thầu phải có đủ chứng nhận đủ điều kiện tham gia dự án và trình bày rõ ràng văn bản đính kèm với bản vẽ thống kê và chú thích. Đồng thời, đơn vị thầu cần chuẩn bị bản đồ chỉ rõ ranh giới của các lô đất đang chuẩn bị xây dựng.

Hy vọng bài viết tổng hợp thông tin về quy hoạch 1/500 đã giải đáp chi tiết thắc mắc về loại hình quy hoạch này cho khách hàng. Khi lựa chọn mua nhà, khách hàng nên xem xét thật kỹ tính pháp lý của dự án, đặc biệt là bản đồ quy hoạch để tránh những rủi ro trong tương lai nhé!

 • Những lưu ý cần biết khi thiết kế và xây dựng nhà ...

  Lựa chọn vị trí phù hợp: Vị trí phải có đất đai ổn định, không bị ngập úng hoặc chịu ảnh hưởng của các tác động của thiên nhiên như lở đất, sạt lở…
 • Thiết kế thông minh và tiện dụng trong ngôi nhà mặ...

  Ngôi nhà siêu mảnh này đã từng đoạt giải A+ về những dự án mô tả cuộc sống nhỏ gọn ngay tại Tokyo, Nhật Bản. Mặc dù quỹ đất hạn chế nhưng dự án mà YUUA Architects and Associates thực hiện đã thu ...
 • Khám phá vườn hoa trăm năm tuổi giữa lòng Thủ đô

  Giữa lòng Hà Nội – trái tim của cả nước, có một công trình mang dấu ấn lịch sử đã tồn tại hơn 120 năm. Là những người con của Hà Nội hay đã từng đặt chân đến nơi đây thì ít nhiều cũng đã nghe qua cái ...
 • Top 10+ mẫu nhà 1 tầng mái thái đẹp nhất 2023

   Nhà mái thái 1 tầng hiện được khá nhiều chủ đầu tư quan tâm và ưa chuộng nhờ yếu tố về thẩm mỹ cùng công năng tuyệt vời. Không chỉ thế, chi phí xây dựng 2 ngôi nhà mái thái 1 tầng cũng không quá...
 • QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ?

  Theo đó, quy hoạch 1/500 là việc cụ thể hóa các hạng mục công trình được phân khu rõ ràng hoặc chung chung thông qua xây dựng trên mặt đất. Quy hoạch phải rõ ràng ranh giới giữa các hạng mục công trìn...
 • Giám đốc Công ty CP thương mại và dịch vụ Atlantic...

  Giám đốc Công ty CP thương mại và dịch vụ AtLantic tham dự hội nghị 30 thành lập NOVALANDChủ tịch ATLANTIC giao lưu với Tổng giám đốc tập đoàn NOVALAND tại Sài Gòn
 • Cách tính diện tích đất dễ và chính xác nhất nên b...

  Thước: Sử dụng thước cuộn để đảm bảo kết quả đo chính xác nhất. Nếu không có thì có thể sử dụng thước thẳng hoặc dây, nhưng không nên sử dụng các loại thước khác. Thước phải có đơn vị tính bằng m...
 • Nhìn lại những xu hướng kiến trúc từng được dự đoá...

  Kiến trúc là một trong những ngành công nghiệp sáng tạo, trong đó các kiến trúc sư không chỉ cố gắng vượt qua nhau mà còn cả bản thân, ý tưởng và sáng tạo của chính họ trong quá khứ. Vào đầu năm các n...
 • 23 Công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới và...

  Công trình kiến trúc là một tác phẩm được xây dựng bởi con người với mục đích và ý tưởng nhất định. Nó được bố trí từ trong lòng đất hoặc dưới nước bằng cách sử dụng các vật liệu và thiết bị xây dựng ...

logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ATLANTIC


MST: 0110345180

Địa chỉ: Nhà Số 6 Đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline đá phong thủy: 0982 455 294
Đăng ký nhận bản tin

Bạn hãy đăng ký email để nhận bản tin sản phẩm và các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

1
 
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 16
Trong tuần: 204
Lượt truy cập: 48518